0
0
8 יחידות בק"ג

23.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
6 יחידות בק"ג

7.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
יח'
7 יחידות בק"ג

4.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
מארז

14.80

יח'
3 יחידות בק"ג

15.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
8 יחידות בק"ג

34.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
מארז

7.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
יח'

13.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
יח'

11.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
3 יחידות בק"ג

14.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
2 יחידות בק"ג

7.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
6 יחידות בק"ג

10.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
2 יחידות בק"ג

8.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
3 יחידות בק"ג

5.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
1.5 ק"ג ליחידה

5.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
1.5 ק"ג ליחידה

6.80

ל-1 ק"ג
ק"ג

14.80

יח'
8 יחידות בק"ג

8.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
יח'
3 יחידות בק"ג

7.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
יח'
6 יחידות בק"ג

10.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
7 יחידות בק"ג

8.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
10 יחידות בק"ג

15.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
1.5 ק"ג ליחידה
ק"ג
1.5 ק"ג ליחידה

18.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
1.5 ק"ג ליחידה

18.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
1.5 ק"ג ליחידה
ק"ג
1.5 ק"ג ליחידה

18.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
4 יחידות בק"ג

14.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
4 יחידות בק"ג

11.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
4 יחידות בק"ג

11.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
4 יחידות בק"ג

14.80

ל-1 ק"ג
ק"ג
x

#{title}

#{text}

#{price}